COMMERCIAL WORKS
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
Boxers, photography: Woszczyna & Wiesnowski
  • Boxers (promotional campaign)

  • photography: Woszczyna & Wiesnowski

  • production: APOV

  • boxers: Diablo, Sergei,

  • hair and makeup: Paulina Wozniak

GO TOP